Geburtstage

28.02.2018

 

04.03            Fr. Kuriakose Kuzhikattu

09.03.           Fr.Rajesh Choorapoikayil

13.03            Fr.Shojin Kappiarumalayil

14.03            Fr.Saju Korackal

14.03            Fr.Jaimon Thandappilly

20.03            Fr Mani Kuzhikandathil

 20.03           Fr Joseph Niravathuparampil

24.03            Fr. Nelson Parakkadath

28.03            Fr Joseph Vattathara